Blog

Čas Pléthokracie
30. 11. 2022, 16:00
Pozvánka knihovny

Filosof a sociolog Václav Bělohradský představí svou novou knihu, ve které se mimo jiné ptá, zda má demokracie, jak jí dnes rozumíme, šanci přežít antropocén, „věk, kdy hrozí, že člověk svou činností nezvratně překročí planetární limity a učiní Zemi neobyvatelnou“.

přednáškový sál