Blog

Příběhy Starých Křížků
11. 1. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

Setkání se Stanislavem Schneedorfem, autorem knih o zaniklých osadách na česko-bavorském pomezí.

přednáškový sál