Blog

Ve Spárech Afrodity
15. 2. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

ísecký spisovatel a pedagog Pavel Sekyrka, ředitel Obchodní akademie, představuje svou knižní novinku. Napínavý příběh z podzimu 1989 vychází v edici Původní česká detektivka. Kriminální zápletku obohacuje i rodinné drama.

přednáškový sál