Blog

Život Je Cesta
14. 4. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

Přednáška a autorské čtení Richarda Štěpánka z knih Vzdát můžeš zítra a Otisk. Jeho knihy zachycují životní cesty člověka, který se po těžké havárii vrátil zpět do běžného života. I s jednou rukou se rozhodl žít plnohodnotný, smysluplný život. Svůj handicap povýšil na poslání, které má pomoci najít směr těm, kdo hledají. / přednáškový sál