Blog

Vesele Panicky Windsorske Logo Knihovna
2. 6. 2023, 17:15
Pozvánka knihovny

Jak si dvě měšťanky vystřelí z prostopášného nápadníka, kam může vést žárlivost a co se může stát, když si vybíráte nevěstu potmě. Rozšafná veselohra zurčící jazykovým humorem.

Režie Věra Janebová

Waldorfská škola Praha Dědina – 8. třída

Pobytový dvůr