Blog

Vernisáž Milan Starý, Září 2023
7. 9. 2023, 17:00
Vernisáž

Vernisáž výstavy ilustrací k textům, které budou teprve napsány – možná vámi. Představen bude neuzavřený soubor prací, které mají vyprávěcí charakter, ale vznikly bez vazby na text. Zachycují momenty, které mají být výzvou pro vytvoření chybějícího dějového rámce, impulzem pro stvoření nového literárního mikrosvěta.

Foyer