Blog

Obrazy Vody, Září 23
18. 9. 2023, 17:00
Beseda

Beseda s Eliškou Švarnou a Michalem Kurzem, historiky Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, kteří připravili výstavu o minulosti přehradních nádrží Lipno a Orlík. Jaký je příběh jejich výstavby a fungování? Jak se proměňuje vztah moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a k obývané krajině?

Sál