Blog

2310 O ARCHITEKTURE Stránka001
18. 10. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

Beseda s architektem Miroslavem Vodákem, který se věnuje propagaci kvalitní architektury veřejných staveb a organizaci architektonických soutěží. Ukáže několik příkladů dobré praxe architektury na malých městech a popíše proces, jak v rámci veřejné zakázky hodnotit kvalitu architektury.

Sál