Blog

2310 DAME VEDU Stránka001
25. 10. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny, Vzdělávání

Přednáška Mgr. Kateřiny Hoňkové, Ph.D. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Sál