Blog

2311 CO SE DEJE V LESE Stránka001
28. 11. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

Česká lesnická společnost a Lesnická škola v Písku vás zvou na přednášku Bc. Petra Čermáka, člena klubu sokolníků ČMMJ, s názvem Historický vývoj sokolnictví na území Čech.

Sál