Blog

2311 OSLAVA ROMSK JAZYKA Stránka001
6. 11. 2023, 18:00
Pozvánka knihovny, Beseda

Autorské čtení a beseda s romskou spisovatelkou Ilonou Ferkovou, která patří k nejvýraznějším představitelům romské literární generace 90. let 20. století. Následuje hudební vystoupení romské kapely. Sál