Blog

2312 CK Stránka001
21. 12. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

Setkání čtenářů nad básněmi Christiana Morgensterna, jehož poezie fascinuje svou nespoutanou fantazií, hravostí a jazykovou originalitou generace čtenářů, překladatelů a hudebníků. Moderuje Hana Manková.

Jazyková učebna