Blog

SVĚT V PÍSKU Stránka001
22. 3. 2024, 17:00
Pravidelná akce, Pozvánka knihovny

Svět v Písku zve všechny zájemce na panelovou diskuzi „O VÁS S VÁMI – Jak se daří začleňování cizinců v Písku”. Mezi účastníky debaty budou cizinci (držitelé dočasné ochrany a jiných pobytových oprávnění), zástupci města, místních škol, Charity Písek a Centra na podporu integrace cizinců.

Sál