Blog

2403 KAPLAN ZVOLANEK Stránka001
14. 3. 2024, 17:00
Pozvánka knihovny, Beseda

Beseda s vězeňským kaplanem Pavlem Zvolánkem, dalším hostem píseckého nemocničního kaplana Rostislava Homoly. Pavel Zvolánek působí jako vězeňský kaplan v nejstarší a nejpřísněji střežené věznici ve Valdicích. Věnuje se doživotně odsouzeným, ale také dobrovolníkům, kteří navštěvují vězeňská zařízení. / sál