Novinky ve fondu knihovny najdete zde.

V katalogu si můžete vyfiltrovat novinky za Vámi zvolené období, typ požadovaného dokumentu, jeho dostupnost, jazyk a tematické ohraničení.