Zaregistrujete se. Registrace všech čtenářů se provádí v hale služeb (1NP).

Potřebujete:

  • průkaz totožnosti
  • 170 Kč – roční registrace
  • děti – 60 Kč – roční registrace prostřednictvím a za souhlasu zákonného zástupce

Dostanete:

  • průkaz čtenáře MěK Písek
  • rady, jak to v knihovně chodí
  • zjednodušený výtah z knihovního řádu