Zajímavosti

  • Nejstarším zapsaným časopisem v Městské knihovně Písek je Poutník od Otavy z roku 1859, který vycházel v Písku tiskem a nákladem V. Vetterla . Redigoval jej V.V. Janota.
  • Nejstarší zaevidovaná kniha jsou Básně rozpravné od Alexandra Puškina, které v Písku vytiskl roku 1859 V. Vetterle. Přeložil je přítel Boženy Němcové Václav Čeněk Bendl-Stránický. Ten také poprvé uvedl do češtiny Puškinova Evžena Oněgina, jehož překlad vyšel v Písku roku 1860.
  • Nejstarší hudebnina zapsaná ve fondu knihovny byla vydaná v Praze roku 1865 nákladem Dědictví Svatojánského. Jedná se o harmonizované nápěvy duchovních zpěvů zahrnutých v kancionálu s názvem Hlas varhan od téhož nakladatele.
  • Nejstarším zvukovým dokumentem je gramofonová deska vydaná v roce 1960 firmou Supraphon. Pod názvem Hudební obětina je cyklus variací, kánonů a triové sonáty pro různá obsazení od Johanna Sebastiana Bacha.
  • Nejdražší a největší knihou v knihovně je Království české od Jiřího Loudy, významného představitele české a evropské heraldiky, který se podílel také na tvorbě československých a českých národních symbolů. Kniha formátu 53 x 38 cm obsahuje především genealogické tabule a erby českých panovníků a jejich rodů. Knihovna za ni zaplatila 5 000 Kč.
  • Nejmladšímu zaregistrovanému čtenáři je rok a půl a nejstarší dosáhl věku 100 let.

Aktualizováno v únoru 2019