Blog

Výstava Lopomo
1. 9. 2020, 16:00
Výstava

ANTONIO LOPOMO – IMPRESIONISTICKÉ BARVY

Výstava bude zahájena dvojvernisáží impresionistických obrazů Antonia Lopoma a výtvarných děl Martiny Studené

dne 1. 9. 2020 od 16:00.

chodba 2. patra