Blog

Výstava Studená
1. 9. 2020, 16:00
Výstava

MARTINA STUDENÁ – VE VÍRU BAREV

Výstava bude zahájena dvojvernisáží výtvarných děl Martiny Studené a impresionistických obrazů Antonia Lopoma

dne 1. 9. 2020 od 16:00. Úvodní slovo pronese spisovatelka Helena Vrábková.

chodba 2. patra