Blog

Dáme Vědu Spánek
24. 5. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

Přednáška prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. z Neurologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na téma spánku a jeho poruch v různých etapách života.

přednáškový sál