Blog

Svět V Písku1 Květen 2023
22. 5. 2023, 17:00
Pozvánka knihovny

Nastal čas seznámit se důkladněji s městem, v němž jste se více či méně ocitli náhodou. Vydejme se na cestu za historií a pamětihodnostmi Písku. Povede nás osoba nejpovolanější – ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prášek. 

Tlumočení do ruštiny zajištěno. 

Sraz na nádvoří muzea.