E-KNIHY – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

V současné době oslovujeme emailem čtenáře knihovny s prosbou o vyplnění online dotazníku, který se týká služeb naší knihovny. Dotazník je součástí celostátního projektu, na kterém spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze a Univerzitou Pardubice. Naše knihovna byla požádána o spolupráci. S výsledky výzkumu vás na našich stránkách seznámíme v příštím roce.