EUROKLÍČ

Informace pro držitele Euroklíče: v přízemí knihovny jsou toalety pro zdravotně znevýhodněné osoby nově osazeny Eurozámkem. Informace o euroklíči naleznete na https://www.euroklic.cz/