KAMENY ZMIZELÝCH V PÍSKU

Kameny zmizelých jsou společným projektem Gymnázia Písek, Střední průmyslové a Střední zemědělské školy v Písku.

Studenti s pomocí odborníků a učitelů pátrají po minulosti několika píseckých židovských rodin. Využívají přitom archivní materiály a dostupné databáze. Výsledkem projektu jsou kameny zmizelých s údaji o deportování a smrti obětí holokaustu umístěné před domy, kde písečtí Židé žili.

Studenti organizují veřejnou sbírku, s jejíž pomocí chtějí shromáždit peníze na plánovaných 13 kamenů (cena jednoho 132 euro).

Koncept kamenů (Stolpersteine) vymyslel německý umělec Gunter Demnig, jehož nadace ukládání koordinuje a kameny i vyrábí.

Studenti se letos zaměřili na 4 lokality v Písku (domy č. p. 96  a 99 v Heydukově ulici, dům č. p. 383 na Žižkově třídě a dům č. p. 180 na Velkém náměstí), kde žily rodiny Taussigova, Adlerova, Weilova a Frankova.

Projekt navazuje na první vlnu pokládání kamenů, kterou realizovali studenti a studentky Střední zemědělské školy v Písku v roce 2019.

Studenty podporují následující instituce: Městská knihovna Písek, Prácheňské muzeum v Písku, Státní okresní archiv v Písku, Ústav pro studium totalitních režimů a řada dobrovolníků: judaista Pavel Šnorek, historik Josef Motyka, architekta Laura Jablonská a další.

Zde si můžete prohlédnout předběžné výsledky práce studentů tří zúčastněných škol.

Uvítáme, když vzpomínku na písecké oběti holokaustu finančně podpoříte i vy.