Nový knihovní řád od 15. dubna 2019

Knihovní řád je komplexní dokument, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Řád je koncipován tak, aby vyhovoval podmínkám činnosti knihovny v nově rekonstruovaných prostorách s ohledem na postupné rozšiřování poskytovaných služeb.

Knihovní řád klade větší důraz na reflexi využití výpočetní techniky a nových technologií v rámci provozu knihovny i poskytovaných služeb, ochranu majetku knihovny s důrazem na ochranu knihovního fondu a vymahatelnost případných pohledávek. Součástí dokumentu je reklamační řád a také ustanovení týkající se ochrany osobních údajů.

Jednou z hlavních změn nového knihovního řádu je navýšení poplatků za tzv. upomínky. Navýšení je koncipováno tak, že poplatek se výrazněji zvyšuje s narůstající délkou prodlení. Věříme, že tímto krokem docílíme většího obratu knihovního fondu a tím vyhovíme většímu počtu našich uživatelů. 

Dále dochází k navýšení registračního poplatku pro dospělé uživatele. Navýšení souvisí s rostoucími nároky na zavedení a správu uživatelských systémů a současně se zvýšenými provozními nároky. K velmi mírnému nárůstu dochází i u registrace osob mladších 15 let, děti ve věku 0 – 6 let jsou registrovány zdarma. Do registračního poplatku je již zahrnuta cena za vydání průkazu. Jako bonus jsme pro uživatele připravili možnost placení bezkontaktní elektronickou platební kartou (již od poloviny ledna 2019). 

Nový knihovní řád zachovává kvalitu služeb poskytovaných MěK Písek a zároveň vychází vstříc inovativním možnostem, které přináší přestěhování do nové budovy. Všichni uživatelé knihovny mohou využívat veškerých prezenčních služeb zdarma (včetně přístupu k veřejnému internetu). Nově knihovna veřejnosti nabízí možnost využívat coworkingová místa, pro registrované uživatele opět zdarma. 


Vybrané principy knihovního řádu v bodech:

 • Pojem “čtenář” je v celém knihovním řádu nahrazen slovem “uživatel”.
 • Registrovaným uživatelem knihovny je osoba, která vstoupila do smluvního vztahu s MěK Písek.
 • Veškeré služby poskytované přímo v knihovně (prezenční) jsou zdarma pro všechny uživatele knihovny.
 • Lhůta pro absenční výpůjčky je stanovena pro všechny knihovní jednotky na 30 dnů (výpůjční lhůta elektronických knih je 21 dnů).
 • Maximální doba výpůjčky je 90 dnů, následně není možné knihu prodloužit.
 • Rok nevrácené výpůjčky budou vymáhány soudně.
 • Registrace dětí ve věku 0 – 6 let, držitelů průkazu ZTP, ZTP/P, dobrovolníků a osob ve věku 80 let a více – zdarma.
 • Registrace dětí ve věku 6 – 14 let – 60 Kč/rok
 • Registrace osoby ve věku 15 – 79 let – 170 Kč/ rok.
 • Upomínka č. 1 (smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky po 30 dnech ode dne půjčení) – 20 Kč.
 • Upomínka č. 2 (smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky po 40 dnech ode dne půjčení) – 40 Kč.
 • Upomínka č. 3 (smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky po 50 dnech ode dne půjčení) – 80 Kč.
 • Rezervace a objednávky knih jsou zdarma.
 • Přístup k veřejnému internetu je zdarma.
 • Možnost využívat coworkingová místa je pro registrované uživatele zdarma.

(výtah pro uživatele – 4 strany)