OKnA 2024 – O Knihovnických Aktivitách 2024, 17. – 18. dubna PÍSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub dětských knihoven SKIP a Městská knihovna Písek zvou všechny zájemce o nové formy práce s dětmi v knihovnách na přehlídku OKnA 2024.

 

Téma: EMOCE (pro 1. stupeň ZŠ)

Knihovnická přehlídka OKnA je celostátní soutěžní přehlídka organizovaná Klubem dětských knihoven SKIP. Cílem je prezentovat a sdílet programy pro školy, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Program připravují knihovníci na dané téma a pro danou věkovou kategorii. Hodnotí jej odborná porota složena z knihovníků, pedagogů, psychologů a dalších expertů na rozvoj čtenářství a práci s dětmi. Součástí přehlídky je také zpětná vazba od poroty i diváků. Cílem organizátorů je zvýšení kvality programů  pro školy, které knihovny připravují, pochopení jak důležité je stanovení si cílů před samotných vypracováním obsahu a proč bychom měli naplňovat vzdělávací cíle RVP.

Organizační informace

Jak se přihlásit: pro přihlášení vyplňte přihlášku viz níže (přihláška je závazná)

 

Místo konání: Městská knihovna Písek,  Alšovo nám. 75/13, 397 01 Písek 1-Vnitřní Město

Účastnický poplatek: 700,- platba převodem na účet SKIP: 1937675319/0800. Zpráva pro příjemce: OKNA, jméno a příjmení, zkratka knihovny. V případě, že pojede více zájemců z jedné knihovny bude vystavena faktura. Kontaktujte paní hospodářku: Alena Kvasničková, VVSKIP@seznam.cz.

Kontaktní osoba: 

Marika Zadembská, marika.zadembska@knihovnatrinec.cz, 775 722 394

Michaela Mohňanský, 420 603 929 336 | E-mail: mohnansky@knih-pi.cz

 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně a hradí si jej samostatně. 

 V centru: 

http://www.pensionukloudu.cz/ 

https://www.hotelbiograf.com/ 

https://www.zlatybyk.cz/ 

 Mimo centrum (do 20min.): 

https://www.otavarena.cz/cs/ 

 

STRAVOVÁNÍ: 

Pro účastníky zajištěno občerstvení – ranní snack a teplé nápoje a voda (oba dva dny). 

Obědy si účastníci hradí sami v doporučených kavárnách a restauracích. 

17.4. od 19.00 hod. proběhne pro účastníky raut.  

 RESTAURACE a BARY – DOPORUČUJEME: 

http://www.uveze.info/ 

https://www.piseckapolivkarna.cz/ 

https://restauracemalkus.cz/ 

http://www.pizzasanmarco.cz/ 

https://www.pomodoropisek.cz/ 

 

DOPRAVA: 

MěK Písek se nachází v samém centru města. Cesta z vlakového nádraží pěšky trvá cca 30min., z autobusového o 5min. méně. 

https://mapy.cz/s/pajajavuta 

 

KDE PARKOVAT: 

placená parkoviště v centru: Alšovo nám., Velké nám.,Bakaláře 

neplacená parkoviště (knihovna do 10ti minut): Fügnerovo nám., Výstaviště 

MHD Písek: https://www.busem.cz/mhd/mhd-pisek.html  vystoupit na zastávce Budovcova 

 

 

Program soutěžní přehlídky OKnA 2024 

 Moderuje: Michaela Mohňanský 

Garant přehlídky: Marika Zadembská 

 Členové poroty: 

 • Mgr. Roman Dub – ředitel Městské knihovny Písek
 • Hana Maříková –  pedagožka na SPŠ v Písku, dlouholetá porotkyně přehlídky dětských recitátorů
 • Michaela Sehnalová – vítězka loňského ročníku soutěžní přehlídky OKnA, aktivní knihovnice v knihovně pro děti a mladé v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 
 • Zuzana Anděla Fišarová – psycholožka a speciální pedagožka

 

Středa 17. 4. 2024 

 • 7.30 – 8.00: prezence
 • 8.00 – 8.30: zahájení přehlídky
 • 8.30 – 9.30: první soutěžní příspěvek / Veronika Novotná
 • 9.30 – 9.45: pauza
 • 9.45 – 10.45: druhý soutěžní příspěvek / Gabriela Svobodová
 • 10.45 – 11.00: pauza
 • 11.00 – 12.30: třetí soutěžní příspěvek / Alena Plháková
 • 12.30 – 13.00: průběžné hodnocení poroty
 • 13.00 – 14.00: přestávka na oběd 
 • 14.00 – 15.00: prohlídka knihovny
 • 15.00 – 17.00: odpolední workshopy
 • 18.30: večerní program v knihovně

 Čtvrtek 18. 4. 2024 

 • 8.15 – 9.15: čtvrtý soutěžní příspěvek / Veronika Spišáková
 • 9.15 – 9.30: pauza
 • 9.30 – 11.00: pátý soutěžní příspěvek / Petra Danihelová
 • 11.00 – 11.30: průběžné hodnocení poroty
 • 11.30 – 12.30: pauza
 • 12.30 – 13:30: vyhlášení výsledků

 

 Anotace k odpoledním workshopům: 

 • Daniel Rušar / spisovatel, píše knihy pro děti a mládež, kde zpracovává témata rozvíjející osobnost i komunikaci, lektor osobního rozvoje 

 Anotace: Během workshopu si představíme následující knihy: Strakáč a Tioni; Kamzíkův velký skok; Zachariáš a studená voda; Datel a Slabihoudek; Malý Panda, Tata a Měsíc. 

Vyzkoušíme jednotlivé aktivity z metodických listů, doplníme je o další cvičení a budeme hovořit o následujících tématech: jinakost a prožívání; sdělování tragické / nepříjemné události; zvládání obav z chladu a poskytování důvěry; práce s vnitřním kritikem a pochybnostmi; odloučení a vztah s rodičem na dálku. 

Součástí workshopu bude také lekce ke knize Strakáč a Tioni, kterou povede Marika Zadembská. 

 

 • Zuzana Anděla Fišarová / psycholožka a speciální pedagožka 

               Anotace: V poslední době se  setkáváme s výrazným nárůstem psychické nepohody i   vážnějších psychických problémů dětí a především dospívajících.  Jaká je role dospělých,    kterým se dítě s důvěrou se svým problémem svěří? Jak konkrétně můžeme dětem pomoci a   podpořit je? Kde hledat podporu v případě problémů psychického rázu přesahujících naše  možnosti řešení? Cílem programu je předat základy laické první psychické pomoci.   Necháme si i čas pro reflexi dopoledního programu a prostor pro otázky a zkušenosti z   praxe.