Slavíme 1 rok v novém

 

Milí čtenáři, věrní návštěvníci písecké knihovny,

je to neuvěřitelné, ale je to rok, co jsme slavnostně otevřeli bránu nové knihovny v budově bývalé Základní školy Jana Amose Komenského. Slova učitele národů na čelní fasádě “Pojď sem, synu, uč se moudrým býti” nás už přes rok zvou do půjčoven a učeben knihovny, která se dnes řadí mezi knihovny evropského formátu.

Několik dní předtím, než místostarosta Ondřej Veselý v pátek 26. dubna přestřihl stuhu v píseckých barvách, jste nám pomohli živým řetězem přestěhovat část fondu oddělení beletrie. Do happeningu, který vzbudil velkou mediální pozornost, se v dopoledních hodinách zapojili zástupci žáků a studentů všech píseckých základních a středních škol. Odpoledne patřilo veřejnosti – čtenářům, dobrovolníkům, místním spolkům, neziskovým organizacím i představitelům města. Vám všem patří veliké díky za přízeň, kterou jste knihovně tímto projevili. Byli jste skvělým živým článkem řetězu, který do nové knihovny vnesl život.

Hned po jejím otevření knihovnu čekaly náročné zátěžové zkoušky – městská slavnost Pískoviště, při které vystoupily stovky píseckých tanečníků, Noc literatury, během které se četlo na běžně nepřístupných místech, městská slavnost Dotkni se Písku. Následovaly přednášky, besedy, projekce, výstavy, koncerty. Samozřejmě jako na každém začátku se provoz neobešel bez komplikací, ale i díky vaší podpoře jsme je postupně překonali. Konec léta (a úspěšné zakončení první fáze projektu Kameny zmizelých) jsme oslavili koncertem klezmerové kapely Trombenik. I venkovní prostor pobytového dvora prokázal své kvality v podobě dobré akustiky.

Ve zdech knihovny přetrval genius loci, a to především díky originální rekonstrukci Ing. arch. Jana Svobody, který respektoval původní podobu a funkci školní budovy. Ke vzdělávání se knihovna hlásí i nyní a vedle klasických knihovnických služeb nabízí veřejnosti vzdělávací kurzy zdarma. Lekce probíhají už od podzimu ve všech učebnách – jazykové, digitální, polytechnické, řemeslné dílně i ve výukové kuchyňce.

Od smrti Jana Amose Komenského uplyne letos v listopadu 350 let. Pevně věříme, že významné výročí už v knihovně oslavíme společně, a to přednáškou, výstavou, divadlem i četbou z jeho díla. Učitel národů nám vzkazuje: “Omnia sponte fluant, absit violentia rebus.” A v dnešní těžké době opravdu nezbývá než si přát “Nechť vše plyne přirozeně a bez násilného působení”.  Věříme, že se brzy setkáme. V knihovně na vás čekají knižní novinky, bohatý program a v neposlední řadě tým knihovnic, které se na vás těší. Prozatím jsme pro vás připravili online překvapení na YouTube. Krátký snímek Knihovna v pohybu zachycuje přesun na novou adresu. Pokud jste byli u toho, určitě se ve filmu najdete!

Film Knihovna v pohybu

Živý řetěz