TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihočeské firmy podpořily nákup a realizaci programů Malé technické univerzity v Písku. Na podpoře nákupu programů se významně podílela i oblastní kancelář JHK. Dva nové výukové programy se zaměřují na rozvoj technického a informatického myšlení dětí předškolního a mladšího školního věku.

Oba programy, které budou v nabídce Městské knihovna Písek se, bylo možné nakoupit také díky významné spolupráci a finančním příspěvkům firem z Písecka. „S Knihovnou v Písku spolupracujeme dlouhodobě. Když nás tedy oslovila s příležitostí podílet se na výukovém programu Malé technické univerzity, neváhali jsme a ihned oslovili firmy z regionu, které svými finančními příspěvky významně přispěly k možnosti realizace tohoto projektu,“ říká Kateřina Rybaříková, ředitelka Oblastní kanceláře Jhk v Písku, která propojila firmy z Písecka s organizátory univerzity.

První výukový program akreditovaný od MŠMT s propracovanou metodikou a stavebnicí obsahuje celkem 12 hodinových lekcí pro jednu třídu a zaměřuje se na rozvoj technického myšlení. Učí děti rozumět technickým výkresům, porozumět principům stavby domů, mostů, inženýrským sítím nebo i třeba elektrárnám a čistírnám vod.

Druhý výukový program názorně a jednoduše představuje dětem předškolního a nižšího školního věku svět informačních a komunikačních technologií s cílem rozvíjení logického myšlení, a to bez použití „monitorů“.

Výukový program nabízí nezisková organizace Malá technika z.ú., která jej vymyslela, vyzkoušela na školách a dále nabízí knihovnám po Česku k pořízení a zaškolení. Díky příspěvkům podnikatelů z Písecka se podařilo získat potřebnou částku 80 000 Kč, aby na podzim mohly odstartovat první workshopy. „Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala firmám, které se na spuštění univerzity podílely a které bychom rádi představili i v knihovně, kde budou prezentovány. Na Podnikatelském fóru také plánujeme firmám předat děkovné certifikáty s titulem „Firma, která pomáhá,“ uzavírá Kateřina Rybaříková. Program podpořily firmy: Ennovi Energy & Power Solutions Czech Republic s.r.o., Aisin Europe Manufacturing Czech s.r.o., s.n.o.p. CZ a.s., SIKO KOUPELNY a.s., Casta a.s., HEYCO WERK ČR s.r.o., ČEVAK a.s., Kunststoff – Fröhlich Czech Plast s.r.o., ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. a Schneider Electric, a.s..